Dovoľujeme si Vám oznámiť, že spoločnosť Zoznam Mobile, s.r.o., so sídlom Viedenská cesta 3-7, 851 01 Bratislava, IČO: 35 844 621 DIČ/IČ DPH: SK2021779584, spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 27440/B, oddiel Sro. ukončuje k 15.4.2020 poskytovanie služieb Coolmobil. Všetci zákazníci, ktorí používajú predplatené služby COOLklub, majú možnosť používať služby bez akýchkoľvek zmien až do konca aktuálneho predplateného obdobia. Predĺženie členstva v COOLklube a objednanie ďalšieho predplatného bude ukončené k 5.4.2020.
V Bratislave dňa 31.3.2020

Svoje otázky a reklamácie prosím adresujte na:
Zoznam Mobile, s.r.o., Viedenská cesta 3-7, 851 01 Bratislava

email: coolmobil@coolmobil.skTV program TV program
pre všetkých
Zábava, šport, akcia. Sleduj, čo ťa zaujíma.